Zapobieganie odwodnieniu organizmu

Jest tylko jeden, oczywisty sposób zapobiegania odwodnieniu organizmu: należy pić odpowiednie ilości płynów. Wyłania się natomiast kwestia, jakie to mają być płyny, jaka powinna być ich temperatura itd., aby najskuteczniej zapobiegać odwodnieniu dowolnemu. Rozwiązaniu tego pozornie prostego zagadnienia poświęcono wiele żmudnych laboratoryjnych i terenowych badań fizjologicznych, Analizowano w tych badaniach zarówno preferencje smakowe w stosunku do różnych proponowanych płynów, jak szybkość wchłaniania ich z przewodu pokarmowego itd.

Na jednej z pustyń np. oferowano żołnierzom wykonującym wielokilometrowy marsz zwykłą wodę, gazowaną wodę mineralną, herbatę, mleko, piwo itd. Okazało się, że najchętniej pili zwykłą wodę i nieco wody mineralnej. W oddziałach zaopatrzonych w te płyny najmniejsza liczba żołnierzy wykazywała głębokie odwodnienie dowolne, najmniej było udarów cieplnych, przypadków wyczerpania z odwodnienia i in. Sama woda gazowana okazała się napojem gorszym w tych warunkach – uwolniony w żołądku gaz rozciągał jego ściany, co na drodze odruchowej hamowało pragnienie. Głębsze było odwodnienie dowolne. Piwo okazało się napojem najmniej odpowiednim dla zaspokojenia pragnienia podczas wysiłku fizycznego w gorącym otoczeniu. Zawarty w nim alkohol hamował wydzielanie hormonu antydiuretycznego (patrz str. 197). Występowała diureza powodująca utratę przez organizm znacznych ilości wody. Mleko u części badanych powodowało dolegliwości przewodu pokarmowego.

W innych badaniach okazało się, że znaczenie ma również temperatura płynów oferowanych do picia. W gorącym otoczeniu preferowane były płyny o temperaturze około 15°C.

Leave a Reply