Zapobieganie odwodnieniu organizmu – kontynuacja

Jeżeli dostęp do płynów jest łatwy i odpowiadają one warunkom, o jakich była wyżej mowa, odwodnienie dowolne osiąga mniejszą głębokość. Naturalnie jest to korzystne nie tylko w krańcowych warunkach pustyni, ale również w warunkach np. pracy w przemyśle na gorących stanowiskach. Skuteczność takiego postępowania, jako sposobu zapobiegania odwodnieniu dowolnemu, stwierdzona była w jednej ze stalowni przez współpracowników autora.

Przy tej okazji warto wspomnieć o bardzo często zadawanym pytaniu, czy dosalać płyny podawane do picia ludziom pracującym w gorącym otoczeniu. Postępowanie takie uzasadniałby fakt tracenia przez organizm w pocie dużych ilości soli (chlorku sodu). Z drugiej jednak strony wiadomo (patrz str. 332), że już po kilku dniach aklimatyzacji do gorącego otoczenia stężenie chlorku sodu w pocie zmniejsza się do bardzo małych wartości. Znane też jest przyjmowanie przy okazji posiłków bardzo dużych ilości soli, zwykle znacznie przewyższających dobową ich utratę w składzie potu. Dlatego szansa wystąpienia niedoboru soli jest bardzo mała u ludzi pozostających na typowej europejskiej, bogatej w sól diecie. Niebezpieczeństwo takie może zagrażać niekiedy w ciągu pierwszych dni aklimatyzacji do warunków pracy w gorącym otoczeniu. Stężenie chlorku sodu w pocie jest wówczas często wysokie, a ilość soli przyjmowanej w składzie pokarmów mała wobec występującej czasem w takiej sytuacji utraty apetytu. W tym okresie pierwszych 10-14 dni może być uzasadnione dodawanie soli (specjalne tabletki lub zwykła sól kuchenna) do wypijanych płynów lub zastępowanie – przynajmniej częściowo – wody do picia przez 0,9-1,0% roztwór soli, dość dobrze na ogół tolerowany pod względem smakowym. Później – w przekonaniu autora – nie ma potrzeby dodawania soli do wypijanych płynów. Nie przemawiają za tym uzasadnione argumenty. Dotyczy to jednak warunków europejskich. W krajach tropikalnych, przy znacznie większej utracie potu, kwestia uzupełniania strat soli powinna być rozważana osobno, z uwzględnieniem różnych czynników lokalnych.

Leave a Reply