Wysiłek fizyczny w zimnej wodzie

Człowiekowi, który w zimnej wodzie znalazł się przez przypadek, nie ubranemu w odpowiedni skafander, pozostaje jedynie manipulowanie wysiłkiem fizycznym i pozycją ciała w walce z hipotermią.

Wbrew popularnemu przypuszczeniu większy wysiłek fizyczny w zimnej wodzie (pływanie) nie zmniejsza, a powiększa niebezpieczeństwo popadnięcia w hipotermię. Wprawdzie podczas wysiłku powstają w organizmie duże ilości ciepła, ale towarzyszące mu ruchy bardzo zwiększają utratę ciepła na drodze przewodzenia (ciało kontaktuje się z coraz nowymi warstwami zimnej wody). Tak np. stwierdzono, że czynne pływanie w kamizelce ratowniczej zwiększa szybkość obniżania się temperatury wewnętrznej ciała o prawie 35 % w stosunku do wartości stwierdzanej przy spokojnym pozostawaniu w tej samej wodzie o temperaturze 10,5°C. W wodzie o temperaturze 5°C stwierdzono zwiększenie tempa rozwoju hipotermii o przeszło 45 % przez wykonywanie rozległych ruchów pływania. Nasuwa się stąd wniosek, że w przypadku narażenia na zanurzenie w zimnej wodzie lepiej zachowywać względny spokój ruchowy niż wykonywać gwałtowne ruchy.

Leave a Reply