Wpływ zmian temperatury otoczenia na zdrowie człowieka

Nie chodzi tu o takie znane każdemu patologiczne skutki narażenia człowieka na wysoką lub niską temperaturę otoczenia, jak udar cieplny, „wyczerpanie z gorąca” czy – przeciwnie – hipotermia lub odmrożenie.

W ciągu ostatnich lat zwrócono uwagę na wpływ temperatury otoczenia, a zwłaszcza jej nagłych zmian, na ogólną zachorowalność i śmiertelność z różnych przyczyn, nie mających bezpośredniego związku ze stresem termicznym.

Przeprowadzono m.in. analizę zachorowalności i śmiertelności w Nowym Jorku w różnych miesiącach gorącego lata w latach 1972 i 1973 w zależności od temperatury powietrza, czasu utrzymania się fali gorąca itd. Wyniki tych badań wykazały znaczenie średniej temperatury powietrza w ciągu dnia jako czynnika wpływającego istotnie na liczbę zgłoszeń do lekarzy, głównie z powodu chorób układu krążenia, oraz na liczbę zgonów, których przyczyną była choroba wieńcowa, choroby mięśnia sercowego, zaostrzenie przewlekłej niewydolności krążenia i in. Fale gorąca powodowały w tym czasie wzrost temperatury powietrza do około 32°C, a więc temperatury nie rzadkiej latem i w naszym kraju. Autorzy, którzy opublikowali wyniki tych badań (Burch i współpr., Ellis i współpr.), piszą, że życie setek ludzi mogłoby trwać dłużej, gdyby mogli schronić się w upale lata do klimatyzowanych, a przynajmniej chłodniejszych pomieszczeń. Jest to stwierdzenie godne uwagi co najmniej techników planujących budowę szpitali.

Leave a Reply