Wpływ zmian temperatury otoczenia na zdrowie człowieka cz. II

Podobny wniosek nasuwają badania epidemiologiczne nad wpływem fal gorąca na śmiertelność pacjentów w starszym wieku, przebywających w roku 1976 na oddziale gerontologicznym w Manchester. Badania te wykazały wysoką korelację między śmiertelnością wśród tej kategorii chorych a tygodniową średnią szczytowych w ciągu dnia temperatur powietrza. Przyczyną zwiększenia liczby zgonów w upalne dni była bądź niedostateczna termoregulacja z objawami „wyczerpania cieplnego” i zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej organizmu, bądź obciążenie niewydolnego już układu krążenia dodatkową pracą w związku z aktywacją tych właśnie mechanizmów termoregulacyjnych.

W starszym wieku zwężają się granice adaptacji termicznej organizmu z obu stron – niskich i wysokich temperatur otoczenia. Adaptację do podwyższonej temperatury otoczenia ogranicza upośledzona czynność gruczołów potowych. Ma to również znaczenie u małych dzieci z jeszcze nie wykształconą funkcją gruczołów potowych jako ogniwa w mechanizmie termoregulacji. Przyczyny obniżonej tolerancji zimna w starszym wieku omówiono wcześniej.

W badaniach przeprowadzonych w Kanadzie wykazano np. wzrost śmiertelności z powodu chorób serca zarówno wówczas, gdy temperatura otoczenia odbiegała znacznie w górę, jak i w dół od strefy komfortu cieplnego.

Świadomość tych faktów może ułatwić przeżycie umiarkowanego w gruncie rzeczy stresu cieplnego przez ludzi z upośledzoną z powodu ich wieku termoregu- lacją i ludzi z upośledzeniem czynności układu krążenia, zmuszającym do oszczędzania tego narządu. Obciąża go m.in. znaczniejszy wzrost lub obniżenie temperatury otoczenia.

Dodatkowe ogrzewanie lub ubranie zimą, a cień, zwiększona wentylacja i lekkie ubranie latem mogą w tych przypadkach zadecydować o przeżyciu.

Leave a Reply