Western Collaborative Group Study

Można przytoczyć kilka badań uzasadniających wiązanie cech sylwetki psychicznej typu A z zagrożeniem chorobą wieńcową. Na podstawie specjalnie ułożonych kwestionariuszy podzielono dużą grupę – przeszło 65 tys. – szwedzkich pracowników jednej z gałęzi przemysłu na dwie mniejsze: w jednej dominowały cechy sylwetki A, w drugiej – sylwetki psychiczne typu B. W ciągu 12-15 miesięcy śledzono zdrowie, zachorowalność i umieralność w obu grupach. Przypadki choroby wieńcowej wykrywano głównie w grupie A. Robili to lekarze ośrodków terenowych, nie związani z badaniami i nie znający klasyfikacji swoich pacjentów, a więc wolni od ewentualnej sugestii. W badaniach przeprowadzonych w Związku Radzieckim częstotliwość i występowanie choroby wieńcowej wśród grupy ludzi o cechach odpowiadających typowi A wynosiła 76%, wśród ludzi zaś odpowiadających typowi B – tylko 23% całej ich liczby.

Specjalna grupa robocza europejskich krajów zachodnich (Western Collaborative Group Study) śledziła m.in. losy (zdrowie) ludzi podatnych na chorobę wieńcową według omawianej klasyfikacji. Wśród ludzi o cechach sylwetki A w ciągu 4,5-6,5 i 8,5 lat obserwacji stwierdzono 1,7-4,5 raza więcej nowych przypadków choroby wieńcowej niż wśród kontrolowanych jednocześnie ludzi z sylwetką B. W świetle tych badań związek podatności na chorobę wieńcową (to samo dotyczy nadciśnienia) z określonym typem psychiczno-emocjonalnym jest przekonywający.

Leave a Reply