Tolerancja środowiska termicznego a wydolność fizyczna człowieka

W badaniach przeprowadzonych wspólnie z dr B. Saltinem autor stwierdził kiedyś zróżnicowanie reakcji termoregulacyjnych w warunkach identycznego obciążenia termicznego u ludzi o różnej wydolności fizycznej (patrz tab. IV. 10). I.udzie o wysokiej wydolności wykazywali większą sprawność termoregulacji i większą tolerancję obciążenia cieplnego niż prowadzący siedzący tryb życia ludzie o niskiej wydolności fizycznej. Ostatnio podobne wyniki uzyskali profesor B. Gwóźdź i docent R. Kobza, badający czynniki decydujące o tolerancji krańcowo ciężkich warunków pracy przez górników. Praktyczne znaczenie tych stwierdzeń nie budzi wątpliwości.

Dwa co najmniej czynniki mogą decydować o korelacji między sprawnością funkcji decydujących o wydolności fizycznej człowieka i sprawnością mechanizmów termoregulacji:

– jednoczesne występowanie obciążenia wysiłkowego i obciążenia cieplnego podczas każdej pracy mięśniowej, każdej formy aktywności ruchowej, jeżeli ma dostateczną intensywność. Trening fizyczny, czy w ogóle aktywność ruchowa, jednocześnie stymuluje więc mechanizmy adaptacji wysiłkowej i adaptacji termicznej. Wysiłkom fizycznym towarzyszy wzrost temperatury ciała. Powtarzany wzrost temperatury ciała stanowi główny czynnik wyzwalający aklimatyzację termiczną:

– wykorzystywanie w adaptacji do pracy i adaptacji do wysokiej temperatury otoczenia częściowo tych samych mechanizmów – w obu sytuacjach sprawność układu krążenia odgrywa kluczową rolę. Zwiększenie sprawności tego układu pod wpływem treningu ułatwia więc i jego „wykorzystanie” dla potrzeb termoregulacji.

Na pytanie, czy trening fizyczny zwiększa także tolerancję wpływów termicznych, odpowiedź jest atem twierdząca. Może wydać się zas!a.ujące, że jest twierdząca zarówno w odniesieniu do wpływów wysokiej, jak i r skiej temperatury. LepSzą tolerancję zimna przez ludzi o wysokiej wydolności tir /czne trudno wytłumaczyć. Na istnienie takiego związku wskazują jednak wynik’ oadur przeprowadzonych w Kanadzie i w górach Norwegii.

Leave a Reply