Sztuczna atmosfera – kontynuacja

Działanie toksyczne wywiera również tlen, jeżeli podaje się go w wysokich stężeniach do oddychania przez dłuższy czas. Czysty tlen może być podawany do oddychania przez kilka godzin bez żadnej szkody dla zdrowia i stanu czynnościowego organizmu. Autor i współpr. stwierdzili kiedyś w zakładzie prof. Erlinga Asmussena w Kopenhadze wybitne zwiększenie tolerancji bardzo ciężkiej pracy fizycznej przez przełączenie oddychania z powietrza na mieszaniny bogate w tlen czy czysty tlen.

Jeżeli jednak tlen podawany jest do oddychania dłuższy czas, zwłaszcza pod wysokim ciśnieniem, występują objawy podrażnienia i stan zapalny błon śluzowych układu oddechowego, zmiany przepuszczalności ścian naczyń krwionośnych w sercu, obrzęk płuc, drgawki, zaburzenia widzenia i utrata przytomności. Są to efekty zarówno lokalnego działania tlenu w drogach oddechowych i pęcherzykach płucnych, jak jego wpływu na ośrodkowy układ nerwowy. Tlen w wysokich stężeniach może powodować inaktywację pewnych enzymów w mózgu.

Do najbardziej toksycznych gazów należy alotropowa odmiana tlenu – ozon (03). Powstaje on przy wyładowaniach elektrycznych pod wysokim napięciem i dlatego niekiedy człowiek może zostać narażony na jego wpływ toksyczny. Działa on drażniąco na górne drogi oddechowe, wywołuje kaszel, senność, bóle głowy i uczucie znużenia, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, wreszcie utratę przytomności i śmierć.

Wpływ stosowanych w mieszaninach oddechowych, a zwłaszcza sztucznych atmosferach, takich gazów, jak hel czy zbliżony do niego pod względem działania biologicznego argon, omówiono w innym miejscu tej książki.

Leave a Reply