Substancje toksyczne w organizmie

Pierwsze rozwijają się reakcje naczynioskurczowe w obrębie rąk bezpośrednio narażonych na wpływ wibracji. Są to długo utrzymujące się stany skurczu naczyń krwionośnych rąk, prowadzące do drastycznego zmniejszenia przepływu przez nie krwi, a w efekcie patologicznych zmian niedokrwiennych. U ludzi narażanych na wpływ wibracji na ręce reakcje naczynioskurczowe występują także łatwiej pod wpływem zimna. Skojarzenie wpływu wibracji z wpływem zimna przyspiesza rozwój omówionych zmian, a często działanie tych czynników jest jednoczesne: prace z urządzeniami pneumatycznymi (młoty, ręczne piły elektryczne i in.) wykonywane są na otwartej przestrzeni, w różnych warunkach klimatycznych. Zmniejszyć działanie wibracji zagrażające zdrowiu można dwoma tylko sposobami :

– zmianą konstrukcji urządzeń, która wyeliminuje wibracje o zakresie częstotli- wości i amplitudy takich, że ich działanie ma wpływ specjalnie obciążający na ustrój,

W wodzie i tłuszczach oraz od sprawności wiązania ich przez białka transportujące we krwi (w niektórych przypadkach), wreszcie od tempa ich inaktywacji w organizmie i eliminacji z ustroju. Duże znaczenie ma również siła wiązania tych substancji przez wrażliwe na nie komórki oraz – ewentualnie – neutralizacja ich przez odkładanie w niewrażliwych na nie zasobach ustrojowych (np. magazynowanie DDT w tkance tłuszczowej).

Substancje toksyczne mogą być w organizmie eliminowane przez nerki, wydalane do przewodu pokarmowego w składzie żółci, przekształcane w substancje nieczynne biologicznie na drodze biotransformacji itd.

Leave a Reply