Stres miasta – stres przeludnienia cz. II

Nasuwa się tu paralela z reakcją ludzi na zagęszczenie. Jak już wspomniano, z hiperreaktywnością albo częstym pobudzeniem układu adrenergicznego u ludzi związana jest patogeneza choroby nadciśnieniowej. W związku z tym niezmiernie interesujące są badania przeprowadzone przez pracowników Zakładu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Sztokholmie, z których wynika, że wydalenie w moczu amin katecholowych, a zwłaszcza adrenaliny u pasażerów kolei dojazdowych jest tym większe, im większe jest zagęszczenie w pociągu. Tak więc ten wegetatywny wykładnik stresu, jakim jest pobudzenie układu adrenergicznego, potwierdza stresorodny wpływ zagęszczenia. Trzeba tu dodać, że chodziło tam o zagęszczenie zupełnie umiarkowane w kategoriach myślenia pasażerów wielu innych krajów.

Trudno jest wyjaśnić, czy przeludnienie (zagęszczenie) współdziała w powstawaniu większej zapadalności na niektóre choroby psychiczne w populacjach miejskich niż wiejskich, stwierdzone w ramach badań Międzynarodowego Programu Biologicznego niektórych krajach rozwijających się, czy ze stresem zagęszczenia związane jest wyższe ciśnienie tętnicze, stwierdzone u mieszkańców miast w tych krajach, i in.

Urbanizacja, życie w mieście stwarza sytuację, w której bardzo wiele elementów może determinować sposób reagowania organizmu, jego stan fizyczny oraz psychiczne i behawioralne właściwości jego mieszkańców.

Leave a Reply