Rytmy miesięczne, sezonowe i dłuższe

Bardzo niewiele wiemy o rytmach wolniejszych niż okołodobowe u człowieka. Nie ulega wątpliwości, że rytmy takie istnieją (np. rytm menstruacyjny): często ich synchronizatorami są m.in. zmiany klimatyczne. Badanie powolnych rytmów biologicznych u człowieka jest bardzo trudne ze względów technicznych. Wiedza o nich oparta jest dotychczas bardziej na mało precyzyjnych obserwacjach niż na wynikach badań naukowych. Trudno też odróżnić fizjologiczne zmiany sezonowe o charakterze biorytmów od zmian aklimatyzacyjnych, związanych ze stopniowo rozwijającymi się sezonowymi zmianami temperatury otoczenia, promieniowania słonecznego, wilgotności powietrza itd.

Cykl snu i czuwania u człowieka zależy przede wszystkim od wpływów środowiska społecznego, którego aktywność jest z kolei zdeterminowana przez około- dobowy cykl zmian oświetlenia, rytm dnia i nocy. Nawet w rejonach dalekiej północy utrzymywany jest dobowy cykl aktywności i snu analogiczny jak w pozostałych częściach świata, mimo że noc polarna niweluje cykliczne zmiany oświetlenia. Wyniki badań brytyjskiej ekspedycji do północnej Grenlandii (1962) potwierdzają przekonanie, że optymalny czas snu dla większości ludzi w średnim wieku wynosi około 8 godzin w ciągu doby. Ludzie, którym pozostawiona jest swoboda wyboru długości snu, śpią zwykle około 8 godzin. Do podobnego wniosku prowadzą badania cyklu dobowego aktywności i snu u ludzi pozostających przez wiele dni w zamkniętych, kompletnie izolowanych od reszty świata bunkrach podziemnych, u speleologów itd.

Leave a Reply