Pojęcie zdrowia i sprawności mechanizmów adaptacyjnych

Można jednak rozumowanie to odnieść i do doraźnej konfrontacji organizmu z naporem różnych czynników środowiska. O przetrwaniu tej konfrontacji decydują – jak to omówiono – zdolności adaptacyjne organizmu, będące wyrazem jego sprawności regulacyjnej. Przetrwanie w skali gatunków obejmuje jednostkowe przeżycia doraźnych obciążeń organizmu.

Pojęcie zdrowia i sprawności mechanizmów adaptacyjnych stają się równoważne. Doskonalenie mechanizmów adaptacji fizjologicznej jest doskonaleniem zdrowia. Wynikałoby stąd, że można mieć „lepsze” i „gorsze” zdrowie nie stając się jeszcze chorym, w zależności od tego, jak dalece od optymalnej wartości zaprogramowanej odbiegają aktualne wartości parametrów adaptacji fizjologicznej, i w zależności od tego, czy rzeczywiście optymalna w realnych warunkach zmiennego życia jest wartość zaprogramowana. Fizjologia stosowana dysponuje metodami pomiaru tych wielkości i stale je rozwija. Zarysowują się też wyraźniej drogi doskonalenia zdrowia i zapobiegania jego deterioracji w warunkach współczesnego życia – zarówno w sensie zapobiegania pogarszaniu się „wskaźników zdrowia”, jak i w znaczeniu profilaktyki chorób, przynajmniej w tych przypadkach, w których unikanie sytuacji ułatwiających lub nasilających działanie zasadniczych czynników patogennych może mieć znaczenie.

Leave a Reply