Pobudzenie emocjonalne a zmiany w organizmie

Podczas pobudzenia emocjonalnego zachodzą ponadto zmiany oddychania – przyspieszenie i pogłębienie oddechów prowadzące do zwiększenia przepływu powietrza przez płuca (wentylacji płuc).

Znaczenie wszystkich wymienionych wyżej zmian czynności układu krążenia i oddychania w emocjach jest jasne – polepszają one warunki zaopatrzenia mięśni w krew i zaopatrzenia organizmu w tlen. Jeżeli na tle tak nasilonej czynności układu krążenia i oddychania rozpocznie się wysiłek fizyczny, stanowiący przecież istotę fizjologiczną każdego ataku czy każdej ucieczki, warunki jego realizacji będą lepsze od samego początku i tak długo, jak długo utrzymywać się będzie stan emocji.

Podobne jest znaczenie fizjologiczne innych zmian w organizmie towarzyszących pobudzeniu emocjonalnemu. Są to zmiany bardzo głęboko sięgające w tok podstawowych procesów przemiany materii za pośrednictwem mechanizmów jej regulacji.

Na czoło wysuwają się zmiany aktywności układu wydzielania wewnętrznego, a wśród nich czynności obu części nadnerczy – rdzenia i kory. Zwiększona aktywność rdzenia nadnerczy i wydzielania do krwi wytwarzanych w jego komórkach hormonów – adrenaliny i w mniejszej ilości noradrenaliny, są tak typowym przejawem emocji, że mogą stanowić orientacyjny wykładnik jej nasilenia. Nasilenie czynności rdzenia nadnerczy w stanach pobudzenia emocjonalnego jest przejawem towarzyszącej im aktywacji układu adre- nergicznego: układ ten obejmuje współczulną część wegetatywnego układu nerwowego i właśnie rdzeń nadnerczy. Rdzeń nadnerczy unerwiony jest przez włókna współczulne (tzw. przedzwojowe). Zmiany częstotliwości impulsów nerwowych docierających do komórek rdzenia nadnerczy z ośrodkowego układu nerwowego przez włókna współczulne wpływają na ich aktywność wewnątrzwydzielniczą.

Leave a Reply