Okołodobowy rytm funkcji organizmu – kontynuacja

Były to tylko przykłady rytmów biologicznych w organizmie człowieka. Jednakże rytmika aktywności cechuje nie tylko człowieka i zwierzęta, ale i rośliny, a nawet jednokomórkowce. Istniało niegdyś przekonanie, że rytmy biologiczne są prostym odzwierciedleniem i bezpośrednim skutkiem periodycznych zmian w środowisku. Ciekawe jest, że fakty podważające tak bardzo uproszczony pogląd na naturę biorytmów znane były już prawie przed 250 laty, kiedy ani o periodyce funkcji ustroju, ani o samych tych funkcjach nie wiedziano zbyt wiele. W roku 1729 De Mairan, matematyk i astronom, zauważył periodyczne zmiany w zachowaniu się liści w ciągu dnia (w tamtych czasach uczeni mieli czas na obserwację przyrody!). Stwierdzi! on, że liście zachowują periodykę swego zachowania się (zwijanie i rozwijanie, zmiany położenia i in.) również wówczas, gdy rośliny przeniesione zostaną do ciemnej groty zasłoniętej zupełnie od światła dziennego i wahań jego natężenia i kierunku padania. Świadczyło to oczywiście o tym, że i u roślin podstawowy mechanizm występowania okołodobowego rytmu aktywności ma naturę endogenną.

Cały organizm zmienia się pod względem biochemicznym i fizjologicznym zgodnie z dobowym rytmem biologicznym. Warto dobrze sobie to uświadomić – człowiek jest czymś innym w różnych porach doby.

Leave a Reply