Odwodnienie organizmu i pragnienie – na pustyni i na morzu cz. III

Niemożliwe jest proste przenoszenie wyników uzyskanych przy badaniu zagadnień tolerancji obciążenia pracą górników, hutników itd. do warunków obciążenia stresem cieplnym na pustyni. Inna jest sprawność działania mechanizmów termoregulacji i różne ogniwa tych mechanizmów wykorzystuje organizm np. w środowisku o wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza i w środowisku o wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. Inne, kiedy główną drogą zyskiwania dodatkowego ciepła z otoczenia jest przewodzenie i konwekcja, inne – kiedy promieniowanie cieplne itd. Różne też muszą być sposoby postępowania zmierzającego do ochrony przed stresem cieplnym i odwodnieniem w tych odmiennych warunkach. Są to wszystko nowe, praktyczne problemy ochrony zdrowia człowieka w zmieniających się warunkach życia, pobudzające do intensyfikacji podstawowych i stosowanych badań w tej dziedzinie. Niedawno zainteresowanie fizjologicznymi zagadnieniami wpływu warunków pustyni na organizm człowieka w naszym rejonie świata mogło stanowić nieszkodliwe – o ile nie wymagało nakładów finansowych – hobby amatorów abstrakcyjnych (zdawało się) rozważań. Dzisiaj lekarze odpowiedzialni za ochronę zdrowia wielkiej liczby pracowników skierowanych do prac geologicznych, budowlanych i in. w różnych krajach Afryki i Azji Mniejszej gwałtownie poszukują wyników badań, które pozwoliłyby na sformułowanie zasad postępowania profilaktycznego, gwarantującego optymalną ochronę zdrowia i sił powierzonych ich opiece ludzi w krańcowych warunkach pustynnych. Wkrótce wyłoni się zapewne podobny problem w odniesieniu do warunków polarnych.

Leave a Reply