Niepokojące cechy pogłębiającej się deterioracji fizycznej

Znane są również opisy nagłych uzdrowień ludzi bliskich zgonu z powodu naruszenia jakiegoś tabu lub klątwy rzuconej na nich. W jednym z takich przypadków zmuszono znachora, aby odwołał klątwę rzuconą na młodego, zdrowego mieszkańca południowej Afryki. Człowiek ten okazywał gwałtowne załamanie się psychiczne i fizyczne, osłabienie uniemożliwiające mu pozostawanie w pozycji siedzącej i inne niepokojące cechy pogłębiającej się deterioracji fizycznej z każdą godziną od chwili rzucenia klątwy. Towarzyszyło temu absolutne przekonanie o nieuchronności rychłej śmierci. W kilka chwil po „odczarowaniu” przez znachora, który wybrnął z sytuacji wyjaśniając swojej ofierze, że po prosm popełnił omyłkę, i wykonał odpowiedni magiczny ceremoniał „odczarowania”, tubylec zaczął odzyskiwać siły, usiadł, poprosił o wodę i pokarm. Wkrótce powrócił do normalnego życia. Przypadek opisał lekarz. Jeden z lekarzy angielskich, przeprowadzający z racji swego zatrudnienia periodyczne inspekcje placówek służby zdrowia rozrzuconych w niedostępnych okolicach jednego z krajów afrykańskich, opowiadał autorowi o podobnych przypadkach zdarzających się jeszcze dzisiaj.

Trzeba dodać, że w tych przypadkach, w których przeprowadzono pośmiertne badania anatomopatologiczne, nie udawało się znaleźć zmian chorobowych, które uzasadniłyby nagłą śmierć (poza bezpośrednią jej przyczyną).

Leave a Reply