Na co pozwalają emocje?

Wypreparowany nerw ruchowy pobudzany był przez bodźce elektryczne. Wyzwoliły one w nerwie impuls nerwowy (potencjał czynnościowy), który pobudzał mięsień wyzwalając jego skurcz. Na mięsień działał więc fizjologiczny impuls nerwowy. kory nadnerczy oraz glukagon, wydzielane jednocześnie w większych ilościach. Zmniejszone stężenie insuliny również ułatwia to działanie. Zwiększony dodatkowo dowóz do mięśni materiałów energetycznych naturalnie przedłuża ich zdolność do pracy, a podtrzymywanie zaopatrzenia w glukozę układu nerwowego opóźnia występowanie objawów niedocukrzenia tej tkanki, stanowiące jeden z czynników zmęczenia (patrz str. 104).

Ponadto aminy katecholowe mogą podwyższać próg odczuwania zmian zmęczeniowych, wpływając na te części mózgu, z czynnością których związane jest doznawanie wrażeń, wśród nich – subiektywna ocena zmęczenia.

Emocje pozwalają zatem na sięgnięcie do głębi rezerw czynnościowych organizmu w chwilach zagrożenia. Nie trzeba przytaczać przykładów sytuacji, w których takie działanie ujawnia się. Przykłady takie z życia człowieka zna każdy.

Trzeba tutaj rozróżnić dwojaki wpływ emocji na zdolność do pracy (odporność na zmęczenie). Z jednej strony jest to przyspieszenie wprowadzenia „do akcji” i nasilenie działania podstawowych mechanizmów adaptacji wysiłkowych. Zwiększa ono skuteczność pracy i nie wywołuje żadnych następstw szkodliwych dla organizmu. Skutek taki przynosi umiarkowane pobudzenie emocjonalne. Jeżeli jednak osiąga ono wysoką intensywność, uruchamia – jak wyżej opisano – mechanizmy mobilizujące ostateczne rezerwy organizmu. Cała czynność organizmu zostaje podporządkowana jednemu zadaniu – realizacji wysiłku. Może to okazać się warunkiem przeżycia i w takiej sytuacji ewentualne zakłócenie czynności różnych narządów staje się efektem drugorzędnym. Jeżeli jednak tak nasilone pobudzenie emocjonalne występuje w sytuacjach nie usprawiedliwiających go powagą zagrożenia ustroju lub elementarnymi potrzebami biologicznymi, może przynieść więcej szkody niż korzyści.

Leave a Reply