Hałas wywołuje w organizmie różne zmiany wegetatywne

Do najlepiej poznanych należą zmiany w czynności układu krążenia: zwężenie obwodowych, drobnych naczyń krwionośnych (tętniczek) i zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca. Ciśnienie tętnicze w efekcie tych „różnokierunkowych” zmian pracy serca i obwodowego oporu naczyniowego na ogół nie zmienia się znaczniej. Natomiast u ludzi często narażonych na działanie hałasu może występować zwiększona tendencja do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Mimo iż nie wszystkie badania epidemiologiczne poświęcone temu zagadnieniu wskazują na większą częstość zachorowań na nadciśnienie tętnicze wśród ludzi permanentnie narażanych na hałas w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, czynnik ten powinien być poważnie brany pod uwagę w profilaktyce choroby nadciśnie- niowej. Niepełna zgodność wyników badań epidemiologicznych może tu być wyrazem pewnych różnic metodycznych w planowaniu badań i analizie ich wyników. Dotyczy to również ewentualnego znaczenia hałasu jako czynnika zwiększającego ryzyko zapadnięcia na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Niezwykle interesujące i ważne praktycznie są wyniki badań nad wpływem hałasu na organizm, przeprowadzone w ciągu ostatnich lat na zwierzętach. Stwierdzono np., że narażenie na hałas samic szczurów w ciągu pierwszych 20 dni ciąży powodowało u płodów zmiany gospodarki wapniowej, które wyrażały się m.in. w zaburzeniach rozwoju uzębienia. W innych doświadczeniach stwierdzono, że narażenie samic szczurzych w czasie ciąży na hałas o nasileniu 75-95 decybeli przez 10 min. co godzinę wywołało głębokie zmiany w rozwoju kośćca u płodów, przejawiające się po urodzeniu w różnych jego deformacjach. Wśród szczurów genetycznie predestynowanych do rozwoju nadciśnienia tętniczego rozwijało się ono w pełni znacznie częściej u tych zwierząt, które eksponowano na działanie hałasu, niż u tych, które pozostawiono w zwykłych warunkach zwierzętarni.

Trzeba dodać, że wpływy akustyczne mogą działać na organizm nie tylko za pośrednictwem narządu słuchu. Wiele z nich stwierdzono również u zwierząt, u których przed ekspozycją na działanie hałasu niszczono operacyjnie część recepcyjną (ucho środkowe) narządu słuchu. Zabezpieczenie narządu słuchu przed patogennym wpływem hałasu może więc być niewystarczającym sposobem ochrony zdrowia w warunkach dużego narażenia na działanie tego czynnika środowiskowego.

Leave a Reply