Czy organizm człowieka może gromadzić zapasy wody?

Organizm człowieka nie dysponuje żadnymi „zbiornikami” na wodę. Cała ilość wypitej w nadmiarze wody usuwana jest przez nerki w ciągu 1-2 godzin. W gorącym otoczeniu, np. na pustyni, sytuacja jest inna o tyle, że organizm „nie zdąży” usunąć przez nerki wody wypitej nawet w nadmiarze ze względu na wysokie tempo parowania potu. Większa część całej ilości wchłoniętej z przewodu pokarmowego wody wydzielana jest na powierzchni skóry w składzie potu i parując ochładza organizm. Nie ma to jednak nic wspólnego z gromadzeniem zapasu wody.

Tempo wchłaniania wody z przewodu pokarmowego jest wysokie, ale ograniczone. Woda wypita w zbyt wielkim nadmiarze przez dłuższy czas pozostaje w przewodzie pokarmowym. Można to ostatecznie traktować jako „zbiornik” wody do wykorzystania przed np. wysiłkiem fizycznym w gorącym środowisku, w gruncie rzeczy jednakże woda w świetle przewodu pokarmowego jest poza organizmem. W takiej sytuacji można równie dobrze wykorzystać inny jej zbiornik.

Niektórzy badacze uważają, że przygotowując się do ekspozycji na wysoką temperaturę otoczenia można zwiększyć ilość wody w organizmie wypijając porcję wolniej wchłanianego w przewodzie pokarmowym izoosmotycznego (0,9%) roztworu chlorku sodu: roztwór chlorku sodu jest znacznie wolniej wydalany przez nerki niż czysta woda.

Leave a Reply