Czy dzieci powinny uprawiać spontaniczną aktywność ruchową?

Często przy ustalaniu zasad kontroli skażeń przemysłowych środowiska brane są pod uwagę dane w miarę słuszne w odniesieniu do spoczywającego człowieka i całkowicie błędne w odniesieniu do człowieka wykonującego pracę fizyczną.

W tym samym środowisku o tym samym skażeniu np. pyłami przemysłowymi człowiek wykonujący umiarkowanie ciężką pracę narażony jest 3-4-krotnie silniej niż człowiek pozostający w spoczynku. Z wykonywaniem wysiłków wiąże się wzrost wentylacji płuc, przy umiarkowanie ciężkiej pracy przekraczający 3-4 razy jej wartość w spoczynku. Naturalnie w takim samym stopniu zwiększa się dopływ do płuc zawartego w powietrzu pyłu czy innego zanieczyszczenia.

Powinno się o tym pamiętać organizując podczas przerw w pracy ćwiczenia ruchowe jako uzasadnioną i skuteczną formę wypoczynku. Jeżeli praca wykonywana jest w zapylonej hali, trzeba jej załogę albo na „czynną” przerwę wypoczynkową z hali wyprowadzić, albo zrezygnować z ćwiczeń.

Trudno odpowiedzieć na pytanie, czy dzieci powinny uprawiać spontaniczną aktywność ruchową, zabawy czy sport w rejonach o dużym zapyleniu powietrza, skażeniu go gazami przemysłowymi itd. Wentylacja płuc podczas takich form aktywności może wzrosnąć 5-8 razy. Tak samo wzrasta narażenie na wpływ skażonego otoczenia.

Mimo iż tego jeszcze dzisiaj nie dowiedziono, lepiej na razie przyjąć, że nie istnieje skuteczna adaptacja fizjologiczna do skażeń środowiska, chemizacji gleby itd. Jedyną drogą walki z ich szkodliwym dla organizmu działaniem jest usunięcie tych skażeń.

Leave a Reply