Biologiczne efekty wpływów akustycznych

Niedawno w jednym z dużych miast zwrócono uwagę, że wielu pacjentów uskarżających się na różne zaburzenia psychiczne pochodzi z jednej z dzielnic tego miasta. Dokładniejsza analiza wykazała, że chodzi nie tylko o określoną dzielnicę, ale i o określony pas zabudowań ciągnący się wzdłuż bardzo ruchliwej arterii. Okazało się, że szerokość tego pasa pokrywa się dokładnie z zasięgiem dużego nasilenia hałasu związanego z ruchem na tej trasie komunikacyjnej. L.iczba przypadków zaburzeń psychicznych była znacznie większa wśród mieszkańców domów położonych w zasięgu hałasu ulicznego, specjalnie silnego na tej trasie, niż wśród mieszkańców identycznych domów, żyjących w takich samych warunkach socjalnych i ekonomicznych, ale nie podlegających działaniu specjalnie nasilonego hałasu.

Warto tu zwrócić uwagę, że przy rozważaniu biologicznych efektów wpływów akustycznych – hałasu, drgań harmonicznych i in. – na organizm człowieka trzeba uwzględniać całą gamę czynników modulujących reakcję na ich działanie. Tak np. stwierdzono, że u ludzi śpiących hałas o nasileniu 50-60 decybeli wywołuje w organizmie zmiany o takim obrazie i nasileniu, jakie w organizmie u tych samych ludzi w okresie czuwania rozwijają się dopiero pod wpływem hałasu o nasileniu 80-90 decybeli. Różna jest wrażliwość na hałas w różnych godzinach dnia pracy, różna u ludzi wypoczętych i zmęczonych, różna przy izolowanym działaniu hałasu i przy skojarzeniu jego wpływu z działaniem takich czynników otoczenia, jak niska i wysoka temperatura, wibracje i in.

Leave a Reply