Aminy katecholowe – kontynuacja

Aminy katecholowe, zarówno te, które docierają z krwią, jak i te, które zostają uwolnione lokalnie z zakończeń nerwów współczulnych, wpływają też na przemianę materii w tkance tłuszczowej. Powodują one mianowicie uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych z trójglicerydów, tłuszczów zapasowych nagromadzonych w komórkach tłuszczowych (adipocytach). Kwasy tłuszczowe przechodzą do krwi, gdzie stężenie ich wzrasta. Związki te mogą być wykorzystywane przez mięśnie jako źródło energii (patrz str. 12). W stanach emocji zwiększa się więc nie tylko zaopatrzenie mięśni w glukozę, ale i w alternatywne źródło energii do ich pracy – kwasy tłuszczowe.

Reasumując można stwierdzić, że pobudzenie układu współczulnego, towarzyszące emocjom, wywiera na organizm wpływ mobilizujący jego rezerwy czynnościowe i energetyczne. W taki sposób organizm zostaje przygotowany do reakcji, jaka w swobodnym życiu zwierząt towarzyszy zwykłe silnemu pobudzeniu emocjonalnemu – agresji lub ucieczce. Takie reakcje były też ostatnim ogniwem zmian zachowania się człowieka przeszłości w sytuacjach zagrażających całości jego organizmu lub życiu albo w sytuacjach rokujących zdobycie pokarmu.

Podobne znaczenie mają inne zmiany wewnątrzwydzielnicze występujące w stanach emocjonalnych – przede wszystkim pobudzenie czynności kory nadnerczy. Zwiększa się wydzielanie przez jej komórki przede wszystkim glikokortykoidów (u człowieka – kortyzol) i androgenów nadnerczowych. Glikokortykoidy w umiarkowanie podwyższonych w emocjach stężeniach pobudzają w wątrobie procesy glukoneogenezy.

Leave a Reply