Adaptacja i zdrowie

Rozważania dotyczące adaptacji fizjologicznej i jej granic, przedstawione w poprzedniej części rozdziału, prowadzą do dalszego pytania: czy istnieje bezpośredni związek tych zjawisk ze zdrowiem człowieka? Nie chodzi tu o proste stwierdzenie gorszego działania różnych mechanizmów adaptacyjnych w przebiegu chorób. O tym wie każdy. Chodzi o głębszy, wewnętrzny związek sprawności działania adaptacji fizjologicznej i zdrowia.

Myślą przewodnią tej książki było pokazanie, jak zdolność człowieka do wszechstronnej aktywności życiowej zależy od sprawności mechanizmów przystosowawczych jego organizmu i jaka jest ich natura, jak wielka jest plastyczność granic ich sprawności i jakie czynniki ograniczają skuteczność ich funkcjonowania.

Wyrazem interakcji tych mechanizmów i wpływów środowiska i innych czynników życia jest aktualny stan i samopoczucie fizyczne i psychiczne człowieka, odzwierciedlające jego zdrowie. Kształtuje je zatem sprawność mechanizmów adaptacyjnych. Mechanizmy te decydują o wyniku konfrontacji organizmu z naporem środowiska i innych czynników życia.

Oczywiście często człowiek niedostatki działania adaptacji fizjologicznej kompensuje wykorzystując unikalną zdolność adaptacji kulturowej i technolo- gicznej, która zmniejsza siłę bezpośredniego zderzenia z różnymi wpływami obciążającymi organizm. Była o tym mowa w innych miejscach książki. Zawsze jednak u podłoża pełni jego wszechstronnej aktywności leży „jakość” biologiczna organizmu, leży zdrowie.

Leave a Reply