Adaptacja biochemiczna i fizjologiczna do egzogennych substancji

Indukowana aktywacja tych enzymów nie tylko więc zwiększa szanse metabolicznego przekształcenia induktora – substancji obcej, strukturalnie przypominającej produkt endogenny, ale jednocześnie zwiększa bez biologicznej potrzeby metabolizm istotnych dla funkcjonowania organizmu składników.

Na przykład znany środek owadobójczy DDT i szereg innych pestycydów powoduje u niektórych ptaków zmniejszenie stężenia w płynach ustrojowych żeńskich hormonów płciowych (estrogenów) w wyniku indukcji enzymów wątrobowych, które mają wprawdzie detoksykacyjne działanie w stosunku do tych obcych, groźnych dla życia substancji, ale jednocześnie przyspieszają metabolizm hormonów niezbędnych do rozmnażania się. Są dane, które wskazują na podobny wpływ indukowanych przez niektóre pestycydy enzymów na metabolizm estrogenów kobiet. Obniżenie stężenia estrogenów we krwi powinno zwiększyć wydzielanie przez przysadkę mózgową hormonów pobudzających czynność wydziel- niczą jajników i produkcję estrogenów, która powinna wyrównać ich poziom. Ten znany mechanizm ujemnego sprzężenia zwrotnego między stężeniem estrogenów we krwi a wydzielaniem przez przysadkę gonadotropin pobudzających ich wytwarzanie i wydzielanie do krwi wydaje się ulegać toksycznemu wpływowi omawianych związków chemicznych.

Jest to tylko jeden przykład trudności odpowiedzi na pytanie, czy istnieje adaptacja biochemiczna i fizjologiczna do egzogennych substancji o działaniu uszkadzającym organizm. Należy też odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje próg działania szkodliwego egzogennych substancji toksycznych, tzn. czy poniżej pewnego ich stężenia w środowisku, nawet przy bardzo długo trwającym działaniu, nie wywierają żadnego działania patogennego. Odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie dla człowieka pozostającego właściwie nieustannie pod wpływem skażeń przemysłowych i innych egzogennych trujących związków chemicznych. Takie jest dzisiaj przekonanie wielu specjalistów od ochrony środowiska człowieka. Muszą oni jednakże wziąć pod uwagę (a czego bardzo często nie czynią), że chroniąc człowieka należy uwzględnić całą jego złożoną naturę biologiczną, jej zmienność dobową i sezonową, uwzględnić odmienne reagowanie jego organizmu na kompleksowe działanie wpływów otoczenia niż na wpływ poszczególnych elementów środowiska itd., itd.

Leave a Reply