Archive for Wrzesień 24th, 2017

Substancje toksyczne w organizmie

Pierwsze rozwijają się reakcje naczynioskurczowe w obrębie rąk bezpośrednio narażonych na wpływ wibracji. Są to długo utrzymujące się stany skurczu naczyń krwionośnych rąk, prowadzące do drastycznego zmniejszenia przepływu przez nie krwi, a w efekcie patologicznych zmian niedokrwiennych. U ludzi narażanych na wpływ wibracji na ręce reakcje naczynioskurczowe występują także łatwiej pod wpływem zimna. Skojarzenie wpływu wibracji z wpływem zimna przyspiesza rozwój omówionych zmian, a często działanie tych czynników jest jednoczesne: prace z urządzeniami pneumatycznymi (młoty, ręczne piły elektryczne i in.) wykonywane są na otwartej przestrzeni, w różnych warunkach klimatycznych. Zmniejszyć działanie wibracji zagrażające zdrowiu można dwoma tylko sposobami :

Czytaj dalej »