Archive for Wrzesień 21st, 2017

Mechanizm adaptacji hemodynamicznej

Opracowano specjalne tablice dekompresyjne informujące o tym, z jaką prędkością należy wypływać na powierzchnię wody, jak długo pozostawać na różnych głębokościach itd. Niezmiernie interesująco przedstawia się mechanizm adaptacji hemodynamicznej, czyli przystosowania czynności układu krążenia do warunków przebywania pod wodą. Mechanizm ten, dobrze zbadany na nurkujących zwierzętach polarnych (również na kaczkach nurkujących) głównie przez badaczy norweskich, kanadyjskich i szwedzkich, w swoim zasadniczym zarysie w podobny sposób działa u ludzi. Głównymi ogniwami tego mechanizmu są:

Czytaj dalej »