Archive for Wrzesień, 2017

Substancje toksyczne w organizmie

Pierwsze rozwijają się reakcje naczynioskurczowe w obrębie rąk bezpośrednio narażonych na wpływ wibracji. Są to długo utrzymujące się stany skurczu naczyń krwionośnych rąk, prowadzące do drastycznego zmniejszenia przepływu przez nie krwi, a w efekcie patologicznych zmian niedokrwiennych. U ludzi narażanych na wpływ wibracji na ręce reakcje naczynioskurczowe występują także łatwiej pod wpływem zimna. Skojarzenie wpływu wibracji z wpływem zimna przyspiesza rozwój omówionych zmian, a często działanie tych czynników jest jednoczesne: prace z urządzeniami pneumatycznymi (młoty, ręczne piły elektryczne i in.) wykonywane są na otwartej przestrzeni, w różnych warunkach klimatycznych. Zmniejszyć działanie wibracji zagrażające zdrowiu można dwoma tylko sposobami :

Czytaj dalej »

Czasy podboju Peru przez konkwistadorów

Znajomość faktu biologicznego ograniczenia zdolności człowieka do życia w rejonach wysokogórskich oraz faktu nabywania takich zdolności dzięki stopniowej adaptacji sięga zamierzchłych czasów.

Czytaj dalej »

Mechanizm adaptacji hemodynamicznej

Opracowano specjalne tablice dekompresyjne informujące o tym, z jaką prędkością należy wypływać na powierzchnię wody, jak długo pozostawać na różnych głębokościach itd. Niezmiernie interesująco przedstawia się mechanizm adaptacji hemodynamicznej, czyli przystosowania czynności układu krążenia do warunków przebywania pod wodą. Mechanizm ten, dobrze zbadany na nurkujących zwierzętach polarnych (również na kaczkach nurkujących) głównie przez badaczy norweskich, kanadyjskich i szwedzkich, w swoim zasadniczym zarysie w podobny sposób działa u ludzi. Głównymi ogniwami tego mechanizmu są:

Czytaj dalej »