Archive for Sierpień 13th, 2017

Zmiana warunków wykorzystania tlenu przez tkanki

Warto tu wspomnieć także o tym, że zwiększone wytwarzanie 2,3-DPG i przesunięcie w prawo krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny stwierdzono u ludzi z przewlekłą nieswoistą chorobą oddechową i z wadami serca przebiegającymi z obniżeniem prężności tlenu we krwi. Jeszcze raz ujawnia się podobieństwo podstawowych mechanizmów fizjologicznych, umożliwiających życie zdrowych ludzi w krańcowych warunkach środowiska i życie ludzi dotkniętych ciężką chorobą. Poznawanie dróg i mechanizmów przystosowania organizmu do niezwykłego środowiska przybliża jednocześnie zrozumienie istotnych zagadnień patologii człowieka.

Czytaj dalej »