Archive for Sierpień 11th, 2017

Uczestnicy wypraw himalajskich

Czas przetrwania w takich warunkach zależy jednak od wysokości nad poziomem morza. Pełna aklimatyzacja osiągana jest tylko na umiarkowanie dużych wysokościach. Na wysokości około 3000-5000 m człowiek może przebywać długi czas zachowując zdolność do wykonywania różnorakich czynności życiowych, zapewniających pokrycie podstawowych potrzeb biologicznych, społecznych i in„ ale tracąc zdolność do bardzo dużych wysiłków fizycznych, ryzykując zakłócenia w rozmnażaniu się lub obciążenie ewentualnego potomstwa wadami wrodzonymi i in. Częściowa aklimatyzacja jest możliwa do wysokości około 7000 m n.p.m. Przejawia się ona polepszeniem w ciągu kilku dni samopoczucia, funkcji neuropsychicznych, zdolności wysiłkowej itp., pozwala jednak tylko na krótkie pozostawanie na takiej wysokości.

Czytaj dalej »