Archive for Sierpień 8th, 2017

Rytm wrażliwości na czynniki uszkadzające – kontynuacja

Ludzie pracujący lub tylko czuwający w tym okresie subiektywnie oceniają tę właśnie porę doby jako okres, w którym najsilniej odczuwają złe samopoczucie i zmęczenie. Analogiczny przebieg zmian zdolności do pracy stwierdza się zarówno w odniesieniu do pracy fizycznej, jak i umysłowej. Na rysunkach przedstawiono przebieg zmian wielu wskaźników sprawności funkcji neuro-psychicznych w ciągu doby. W przypadku pracy umysłowej większe jest zróżnicowanie indywidualne. Badaczka fińska, dr Pattkai, stwierdziła, że ludzie różniący się fazą rytmu dobowego, na którą przypadała największa sprawność intelektualna, różnili się również dobowym przebiegiem zmian aktywności układu adrenergicz- nego, wyrażającej się w ilości amin katecholowych wydalanych w moczu. U ludzi o wyraźnie większej sprawności intelektualnej w godzinach rannych, również rano wydalanie amin katecholowych osiągało szczyt. Trudno jest powiedzieć, które z tych dwu zjawisk było pierwotne – nie jest wykluczone, że przebieg rytmu aktywności układu adrenergicznego. Jeżeli tak jest, analiza poszczególnych rytmów biologicznych mogłaby służyć fizjologicznej indywidualizacji organizacji pracy.

Czytaj dalej »