Archive for Lipiec, 2017

Człowiek pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym

Człowiek rzadko narażony bywa na wpływ wysokiego ciśnienia otaczającej atmosfery: zdarza się to podczas pracy w kesonach, tunelach, w których utrzymywanie wysokiego ciśnienia zmniejsza niebezpieczeństwo zatopienia ich przez wodę itp.

Czytaj dalej »

Człowiek pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym – kontynuacja

W okresie narastania ciśnienia, w czasie kompresji, mogą występować dolegliwości związane z narastającym naciskiem na zewnętrzną powierzchnię błony bębenkowej w uchu tak długo, aż nie wzrośnie ciśnienie „od wewnątrz”, z drugiej strony błony. Takie wyrównanie ciśnień następuje dzięki otwarciu trąbki Eustachiusza. U ludzi zaadaptowanych do działania wysokich ciśnień ma to następować dużo szybciej niż u nowicjuszy. Trudno powiedzieć, czy jest to rzeczywiście przejaw adaptacji fizjologicznej, czy też wynik umiejętności przyspieszania otwarcia trąbki Eustachiusza (odpowiednie przełykanie śliny, wykonywanie wydechu przy zaciśniętych nozdrzach itp.). Oddychanie pod wysokim ciśnieniem stanowi obciążenie fizjologiczne z dwu powodów:

Czytaj dalej »

Człowiek pod wodą – kontynuacja

Na zachowanych malowidłach z pałacu królewskiego w Knossos na Krecie, zaliczanych do kultury minojskiej z połowy II tysiąclecia p.n.e., widać m.in. nurków zanurzających się pod wodę z kamieniem trzymanym w rękach. Kamień miał przypuszczalnie przyspieszać zanurzenie.

Czytaj dalej »

Biologiczne efekty wpływów akustycznych

Niedawno w jednym z dużych miast zwrócono uwagę, że wielu pacjentów uskarżających się na różne zaburzenia psychiczne pochodzi z jednej z dzielnic tego miasta. Dokładniejsza analiza wykazała, że chodzi nie tylko o określoną dzielnicę, ale i o określony pas zabudowań ciągnący się wzdłuż bardzo ruchliwej arterii. Okazało się, że szerokość tego pasa pokrywa się dokładnie z zasięgiem dużego nasilenia hałasu związanego z ruchem na tej trasie komunikacyjnej. L.iczba przypadków zaburzeń psychicznych była znacznie większa wśród mieszkańców domów położonych w zasięgu hałasu ulicznego, specjalnie silnego na tej trasie, niż wśród mieszkańców identycznych domów, żyjących w takich samych warunkach socjalnych i ekonomicznych, ale nie podlegających działaniu specjalnie nasilonego hałasu.

Czytaj dalej »

Badania biologicznych wpływów deprywacji akustycznej

Nasuwa się pytanie, czy podobnie reaguje człowiek? Zdaniem niektórych badaczy – podobnie. Według profesora G. Lehmanna minimalne, „niezbędne” dla dobrego samopoczucia nasilenie wpływów akustycznych trudno określić, jest ono bardzo różne u różnych ludzi, orientacyjnie jednak można przyjąć za taką granicę 20-30 decybeli w warunkach spoczynku oraz 40-60 decybeli w warunkach aktywności. Taki poziom wpływów akustycznych ma być percepowany i uświadamiany sobie przez większość ludzi nie wtedy, kiedy działa, ale wtedy, kiedy znika. Uciążliwy ma być brak takiego „szumu środowiska”, a nie jego działanie.

Czytaj dalej »

Aminy katecholowe – kontynuacja

Aminy katecholowe, zarówno te, które docierają z krwią, jak i te, które zostają uwolnione lokalnie z zakończeń nerwów współczulnych, wpływają też na przemianę materii w tkance tłuszczowej. Powodują one mianowicie uwolnienie wolnych kwasów tłuszczowych z trójglicerydów, tłuszczów zapasowych nagromadzonych w komórkach tłuszczowych (adipocytach). Kwasy tłuszczowe przechodzą do krwi, gdzie stężenie ich wzrasta. Związki te mogą być wykorzystywane przez mięśnie jako źródło energii (patrz str. 12). W stanach emocji zwiększa się więc nie tylko zaopatrzenie mięśni w glukozę, ale i w alternatywne źródło energii do ich pracy – kwasy tłuszczowe.

Czytaj dalej »