Archive for 18 lipca, 2017

Niedostatki koncepcji stresu – kontynuacja

Sam Selye pisał: „Stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelkie stawiane mu żądania”, „Nieswoiste żądanie aktywności jako takiej jest istotą stresu” lub „…niezależnie od tego, jaki jest rodzaj zakłócenia, wszystkie te czynniki mają jedną cechę wspólną – one także zwiększają żądanie przystosowania się organizmu. Żądanie to jest nieswoiste: wymaga przystosowania się do zakłócenia niezależnie od jego charakteru” lub w innym miejscu… „stres związany jest ze wszystkimi rodzajami działalności…” itd., itd. Wyrazem i koronnym argumentem tej „nieswoistości” reakcji stresowych organizmu miała być podobna w bardzo różnych okolicznościach aktywacja układu wewnątrzwydzielniczego, a ściślej – kory nadnerczy.

Czytaj dalej »

Mieszkańcy rejonów wysoko położonych

Ewentualny związek opisanych morfologicznych zmian kłębków szyjnych w toku aklimatyzacji wysokościowej z odmienną w tych warunkach odpowiedzią wentylacji płuc na hipoksję czeka na zbadanie.

Czytaj dalej »

Mała sprawność mechanizmów przystosowawczych

Z drugiej strony trzeba jeszcze raz powtórzyć inne, równie istotne stwierdzenie- w granicach zakreślonych przez cechy genetyczne sprawność mechanizmów adaptacji jest w każdym wieku elastyczna. Można ją zwiększyć, redukując cenę przetrwania, ale można dopuścić i do jej zmniejszania się, płacąc w efekcie więcej za każdą czynność dawniej wykonywaną bez trudu, za każdą zmianę w otoczeniu, za każdą godzinę bardziej aktywnego życia.

Czytaj dalej »