Archive for 17 lipca, 2017

Istnienie aklimatyzacji wysokościowej

Bodaj pierwszą jasną wzmiankę wraz z pierwszym opisem choroby wysokogórskiej zamieszczono w książce jezuity hiszpańskiego, ojca Jose de Acosta, który w roku 1570 przybył do Peru, przekroczy! Andy i osiedli) się jako misjonarz na wyżynie Altiplano. Obserwacje dotyczące różnych aspektów życia mieszkańców tego należącego do najwyższych zamieszkanych rejonów świata opublikował w wydanej w 20 lat później w Sewilli książce Historia Natural y Moral de las Indias, przełożonej na język angielski i później wznawianej. Opisuje w niej objawy występujące u mieszkańców nizin, którzy po raz pierwszy osiągają tę wysokość (dzisiaj zaliczamy je do objawów choroby wysokogórskiej), tłumacząc, że są one wynikiem oddychania „rzadkim i delikatnym powietrzem”, pisze też o tym, że nie występują one u ludzi, którzy przez pewien czas przebywali na wysokościach pośrednich. Przedstawia więc wyraźnie efekt aklimatyzacji.

Czytaj dalej »