Archive for 11 lipca, 2017

Granice przystosowania do środowiska podwodnego

Jak już powiedziano, człowiek może nabyć pewne cechy szczególnego przystosowania do warunków podwodnego środowiska. U ludzi stale nurkujących przedłuża się czas dowolnego bezdechu. Przystosowanie to ma jednak zasięg ograniczony, gdyż zwiększa jednocześnie ryzyko niedotlenienia mózgu. Dwutlenek węgla w wysokich stężeniach wywiera depresyjny wpływ na układ nerwowy. Nie ma dowodów na to, że istnieje adaptacyjne zmniejszenie siły tego działania C02 u ludzi często nurkujących „na bezdechu”.

Czytaj dalej »