Archive for 8 lipca, 2017

Człowiek pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym

Człowiek rzadko narażony bywa na wpływ wysokiego ciśnienia otaczającej atmosfery: zdarza się to podczas pracy w kesonach, tunelach, w których utrzymywanie wysokiego ciśnienia zmniejsza niebezpieczeństwo zatopienia ich przez wodę itp.

Czytaj dalej »

Człowiek pod wysokim ciśnieniem atmosferycznym – kontynuacja

W okresie narastania ciśnienia, w czasie kompresji, mogą występować dolegliwości związane z narastającym naciskiem na zewnętrzną powierzchnię błony bębenkowej w uchu tak długo, aż nie wzrośnie ciśnienie „od wewnątrz”, z drugiej strony błony. Takie wyrównanie ciśnień następuje dzięki otwarciu trąbki Eustachiusza. U ludzi zaadaptowanych do działania wysokich ciśnień ma to następować dużo szybciej niż u nowicjuszy. Trudno powiedzieć, czy jest to rzeczywiście przejaw adaptacji fizjologicznej, czy też wynik umiejętności przyspieszania otwarcia trąbki Eustachiusza (odpowiednie przełykanie śliny, wykonywanie wydechu przy zaciśniętych nozdrzach itp.). Oddychanie pod wysokim ciśnieniem stanowi obciążenie fizjologiczne z dwu powodów:

Czytaj dalej »