Archive for Wrzesień 20th, 2015

Aktywność enzymu przekształcającego noradrenalinę w adrenalinę

Zwiększone stężenie amin katecholowych we krwi. śmierci zwierząt w stresie doświadczalnym i w wielu przypadkach nagiej śmierci ludzi dotąd zupełnie zdrowych. Zgodnie z koncepcją Selyego i z wynikami bardzo licznych badań na zwierzętach oraz obserwacji poczynionych u ludzi, stresowi towarzyszy obok aktywacji układu . adrenergicznego pobudzenie tzw. osi podwzgórzowo-przysadkowo- -nadnerczowej, zwiększone wydzielanie i podwyższony poziom we krwi hormonów kory nadnerczy (głównie glikokortykoidów). Mechanizm stymulacji kory nadnerczy w stresie emocjonalnym przedstawiony już został wcześniej (patrz str. 15). W kontekście omawianych tu zagadnień warto jest natomiast wspomnieć o katabolicznym wpływie glikokortykoidów na białka, ich litycznym wpływie na grasicę i węzły chłonne, zmniejszaniu przez nie odporności itd. Wszystkie (z wyjątkiem pierwszego) wymienione tutaj wpływy glikokortykoidów występują tylko przy ich bardzo wysokim stężeniu we krwi i przez wielu badaczy traktowane są jako efekty farmakologiczne, a nie fizjologiczne.

Czytaj dalej »

Zawartość soli w dostępnych lokalnie pokarmach

Zapewne zawartość soli w dostępnych lokalnie pokarmach pokrywała zapotrzebowanie organizmu, przy maksymalnym oszczędzaniu jej przez nerki (o niezwykłej zdolności nerek do oszczędzania soli była mowa wcześniej). Przypuszczeniu takiemu odpowiadają relacje podróżników zainteresowanych m.in. zwyczajami żywieniowymi różnych ludów. Niezwykle interesująca jest opinia biologa niemieckiego G. Bungego (1874), oparta na dokładnych studiach licznych sprawozdań z podróży do mało dostępnych rejonów świata, bezpośrednich kontaktach z uczestnikami podobnych wypraw itp. Stwierdził on, że na ogół ludzie żyjący w prymitywnych warunkach i odżywiający się pokarmami mięsnymi nie używali soli przed kontaktami z Europejczykami. Natomiast ludzie, których podstawowym pokarmem były produkty roślinne, znali i stosowali sól jako dodatek do pokarmów. Produkty zwierzęce są względnie bogate w sól, produkty roślinne – ubogie. Czyżby więc u podłoża zróżnicowania zwyczajów żywieniowych (spożywanie soli) leżał jednak mechanizm fizjologicznej kontroli zawartości soli w organizmie? Mechanizm wzbudzający apetyt na sól wówczas, gdy zagraża jej niedobór, i tłumiący zainteresowanie nią, gdy w podstawowych składnikach pokarmowych przyjmowana jest w nadmiarze?

Czytaj dalej »