Archive for Wrzesień 18th, 2015

Hiperwentylacja

Zmiany rozmieszczenia krwi zachodzą w wyniku pobudzenia częśc’ nej układu nerwowego, unerwiającej naczynia krwionośne mięśni, r nego i in. I w tej reakcji mają współdziałać impulsy ze wspomr rów skóry.

Czytaj dalej »

Problem środowiska optymalnego

Świat, w jakim żyli przodkowie współczesnego człowieka, zadecydował o tym, czym on jest dzisiaj. Trzeba wiedzieć to właśnie, czym – w aspekcie biologicznym – jest dzisiaj człowiek. Trzeba zastanowić się, jakie ryzyko dla jego stanu fizycznego i – szerzej mówiąc – zdrowia wnoszą modyfikacje środowiska i sposobu życia zależne od samego człowieka, ale nie zawsze wprowadzane z pełną świadomością głębokości i rozległości ich wpływu na organizm. Kilka związanych z tym zagadnień przedstawiono w tej książce. Inne czekają na opracowanie, inne jeszcze na zbadanie.

Czytaj dalej »

Problemy fizjologii kosmicznej – kontynuacja

W ten sposób przemieszczenie krwi do centralnej części układu krążenia, stwierdzone w stanie nieważkości, powoduje zahamowanie mechanizmu pragnienia i zmniejszenie wydzielania hormonu antydiuretycznego. Jak wiadomo, hormon ten m.in. umożliwia resorpcję zwrotną wody w nerkach. Kiedy stężenie hormonu antydiuretycznego we krwi jest niskie, wchłanianie zwrotne wody w nerkach jest małe i diureza zwiększa się. Takie właśnie zjawisko stwierdzono w stanie nieważkości u części kosmo- i astronautów i u niektórych zwierząt doświadczalnych, m.in. u szczurów „podróżujących” w przestrzeni kosmicznej na biosputnikach (w doświadczeniach prowadzonych w tych biosputnikach brali udział m.in. badacze polscy).

Czytaj dalej »