Archive for Wrzesień 16th, 2015

Mechanizmy kontrolujące zasoby soli – kontynuacja

Utrzymywanie stałej ilości chlorku sodu w organizmie należy do ważnych elementów homeostazy i ma zasadnicze znaczenie dla przetrwania. Uzasadnione jest zatem poszukiwanie mechanizmu homeostatycznego, który zapobiegałby wytworzeniu deficytu soli w organizmie w warunkach ograniczenia jej zawartości w pokarmie i powodowałby eliminację jej nadmiaru.

Czytaj dalej »