Archive for Wrzesień 14th, 2015

Różnice w odporności na działanie niskiej temperatury otoczenia

Istnieją duże różnice w indywidualnej odporności na wpływ zimnego otoczenia. W wodzie o „ziębiącym” działaniu decyduje nie tylko jej temperatura, ale i przewodnictwo cieplne, wyższe kilkakrotnie od przewodnictwa cieplnego powietrza. Dlatego „siła chłodząca” wody o tej samej temperaturze co powietrze jest wielokrotnie większa.

Czytaj dalej »

Organizm człowieka może rozpoznawać niedobór soli

Uwagi te dotyczą jednak tylko normalnych warunków bytowania. Pytanie, czy nerkowy mechanizm adaptacji do niedoboru soli wystarczy do zachowania jej dostatecznych zasobów w organizmie, zyskuje sens w odniesieniu do sytuacji, w której na długi okres zawartość soli w pokarmie zmniejsza się do śladowych wartości. Wtedy poszukiwanie soli i jej dodatkowe przyjmowanie staje się jedynym ratunkiem przed zmniejszaniem się objętości płynu zewnątrzkomórko- wego, objętości krwi, zapaścią krążeniową itd., nie mówiąc już o innych skutkach obniżonej zawartości w płynach ustrojowych chlorku sodu (zmiany pobudliwości tkanek, przykurcze mięśni zagrażające życiu, gdy dotkną mięśni krtani lub mięśni oddechowych i in.).

Czytaj dalej »