Archive for Wrzesień 12th, 2015

Antonio Viterbi i jego przypadek

D.J. Larrey, naczelny chirurg armii Napoleona we wschodnim Egipcie i Syrii, przedstawił we wspomnieniach z wyprawy afrykańskiej w roku 1798 bogaty opis cierpień żołnierzy korpusu ekspedycyjnego, spowodowanych przez „piekące gorąco” pustyni i pragnienie. Natomiast śmierć wywołaną tymi warunkami, w których żołnierze wykonywali ogromne wysiłki fizyczne, opisywał jako spokojną i łagodną, choć przy okazji zwrócił uwagę na to, że starał się im przynieść ulgę w cierpieniach dając do wypicia, ze skąpych zapasów, małe ilości wody z dodatkiem kilku kropli alkoholu.

Czytaj dalej »

Człowiek na dużych wysokościach

Ślady życia człowieka w wysokich górach Ameryki Południowej sięgają czasów prehistorycznych. Przetrwałe do dzisiaj pozostałości cywilizacji Inków świadczą o tym, że ówcześni mieszkańcy terenów położonych na wysokości kilku tysięcy metrów nad poziomem morza byli doskonale do tego przystosowani: nie tylko potrafili zaspokajać prymitywne potrzeby biologiczne w sposób pozwalający na długotrwale przebywanie w niesprzyjających warunkach środowiska wysokogórskiego, ale rozwijali różne formy działania twórczego, często związane z koniecznością wykonywania bardzo ciężkiej pracy mięśniowej – przy transporcie i obróbce kamienia, wznoszeniu z kamienia jako podstawowego elementu struktury budowli sakralnych i in.

Czytaj dalej »

Obraz reakcji emocjonalnych – kontynuacja

Zwiększa się więc w stanie emocji napięcie (tzw. tonus) mięśni szkieletowych, obejmując jednocześnie grupy mięśni antagonistycznych. Ruchy stają się wprawdzie bardziej sztywne, „kanciaste”, ale jednocześnie zwiększa się gotowość do gwałtownego ruchu (ucieczka, atak) w każdym kierunku. Zwiększone napięcie mięśni ułatwia ich nagły, szybki skurcz w razie potrzeby. U niektórych zwierząt małżowiny uszne zwracają się w stronę, z której dochodzą sygnały, np. dźwięki, o zbliżaniu się potencjalnego napastnika lub ofiary.

Czytaj dalej »

Przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w lewo

Wzrost kwasowości środowiska, podwyższenie jego temperatury przesuwa krzywą wiązania tlenu przez hemoglobinę (lub dysocjacji oksyhemoglobiny) w prawo, zmniejszając powinowactwo hemoglobiny do tlenu. Tak dzieje się właśnie w tkankach, np. w mięśniach. Przesunięcie krzywej dysocjacji oksyhemoglobiny w prawo ułatwia oddawanie tlenu potrzebującym go tkankom. Tkanki potrzebujące tlenu, to przede wszystkim tkanki o wysokim natężeniu przemiany materii. Kiedy natężenie przemiany materii wzrasta, np. podczas pracy mięśni, zwiększa się ich zapotrzebowanie na tlen. Powstające w mięśniach podczas pracy kwaśne produkty przemiany materii powodują zakwaszenie tej tkanki, powstające zaś jednocześnie ciepło powoduje wzrost ich temperatury. Obie te zmiany przesuwają krzywą dysocjacji oksyhemoglobiny w prawo, powodując oddawanie tlenu potrzebującym go w większej ilości mięśniom.

Czytaj dalej »

Hałas i cisza: wibracje: pola elektro magnetyczne cz. II

Zadaniem nauk o biologii człowieka w warunkach jego egzystencji (przede wszystkim fizjologii pracy) jest ustalenie pełnego obrazu zmian zachodzących w organizmie pod wpływem wymienionych czynników, wyjaśnienie, czy wpływy te mogą stanowić zagrożenie zdrowia i jakie ich nasilenie i czas działania organizm toleruje. Granice tolerancji fizjologicznej tego rodzaju wpływów muszą być możliwie ściśle określone i przestrzegane z absolutną ścisłością.

Czytaj dalej »