Archive for Wrzesień 7th, 2015

Adaptacja i zdrowie

Rozważania dotyczące adaptacji fizjologicznej i jej granic, przedstawione w poprzedniej części rozdziału, prowadzą do dalszego pytania: czy istnieje bezpośredni związek tych zjawisk ze zdrowiem człowieka? Nie chodzi tu o proste stwierdzenie gorszego działania różnych mechanizmów adaptacyjnych w przebiegu chorób. O tym wie każdy. Chodzi o głębszy, wewnętrzny związek sprawności działania adaptacji fizjologicznej i zdrowia.

Czytaj dalej »

Mechanizm patofizjologiczny nagłej psychogennej śmierci

Służba zdrowia zarejestrowała w tym okresie znaczny wzrost liczby rozwodów, alkoholizmu i przypadków chorób psychicznych. Stwierdzono u zagrożonych zwolnieniem z pracy ludzi podwyższone stężenie glukozy we krwi i zmniejszoną liczbę tzw. kwasochłonnych krwinek białych, wskazującą pośrednio na zwiększoną aktywność kory nadnerczy. Stwierdzono też wybitnie większą częstotliwość występowania zmian elektrokardiograficznych w stosunku do całej populacji amerykańskiej w tym wieku. Co więcej, wśród tej właśnie grupy młodych ludzi (średnio 31 lat) wzrosła znacznie liczba stwierdzonych klinicznie przypadków choroby niedokrwiennej serca i liczba zawałów serca. Rozważono rolę stresu emocjonalnego jako czynnika zagrożenia nagłą śmiercią u młodych, do niedawna zdrowych ludzi.

Czytaj dalej »

Mechanizmy kontrolujące zasoby soli

Ciągła utrata wody przez organizm człowieka jest nieuchronna: parowanie z powierzchni ciała i powierzchni płuc zależy od tych samych podstawowych sił fizycznych, które powodują parowanie wody ze szklanki herbaty czy powierzchni kałuży. Nie istnieją mechanizmy fizjologiczne skutecznie chroniące organizm przed utratą na tej drodze głównego jego składnika – wody. W takiej sytuacji pragnienie staje się ważnym mechanizmem regulacyjnym, zapobiegającym wytworzeniu tak głębokiego deficytu wody, że groziłby upośledzeniem podstawowych czynności ustroju.

Czytaj dalej »