Archive for Wrzesień 1st, 2015

„Czas rezerwowy” na wysokościach

Naturalnie wykorzystywanie aparatu tlenowego przedłuża czas rezerwowy i tolerancję głębokiej ostrej hipoksji wysokościowej dzięki zwiększeniu zawartości tlenu w powietrzu pęcherzykowym. Na dużych wysokościach nie wystarczy po prostu przejście z oddychania powietrzem na oddychanie czystym tlenem. Musi on być podawany pod zwiększonym ciśnieniem w stosunku do ciśnienia otaczającego powietrza, tak aby nie dopuścić do obniżenia ciśnienia tlenu w powietrzu pęcherzykowym poniżej około 104 mmHg, jeżeli człowiek ma na tej wysokości zachować zdolność działania dłużej niż 2-A minuty. Tlen pod zwiększonym ciśnieniem może być podawany przez maskę oddechową tylko do wysokości około 15 tys. m. Na większych wysokościach „nadciśnienie oddechowe” musi zostać skompensowane przez ucisk specjalnego ubioru na powierzchnię ciała (tułowia) pod odpowiednim ciśnieniem, grozi bowiem mechaniczne uszkodzenie płuc. Jeszcze lepszym zabezpieczeniem jest stosowanie oddychania nie przez maskę, lecz w specjalnym ubiorze zaopatrzonym w odpowiedni hełm (ryc. VI 1.6).

Czytaj dalej »

Rytm wrażliwości na czynniki uszkadzające

Jak wynika z powyższych danych, układy biologiczne podlegają rytmicznym oscylacjom elementów morfologicznych, procesów biochemicznych i cech fizjologicznych i in. Wynika stąd, że organizm stanowi w różnych fazach rytmu okołodobowego jednostkę odmienną pod względem biologicznym, biochemicznym, fizjologicznym, a nawet – w pewnym sensie – morfologicznym. Z tego względu zmienia się w cyklu okołodobowym obraz i wielkość reakcji organizmu na różne działające nań wpływy.

Czytaj dalej »

Renina we krwi

W omawianej sytuacji zmniejszyło się stężenie sodu w płynie zewnątrzkomór- kowym. Obniżenie stężenia sodu spowodowało zwiększone wytwarzanie aldosteronu w korze nadnerczy i wzrost jego stężenia we krwi. Wzrost stężenia aldosteronu we krwi spowodował zwiększoną retencję sodu w cewkach nerkowych oraz zmniejszone jego stężenie w moczu i w ten sposób zwolnienie ubytku ustrojowych zasobów chlorku sodu.

Czytaj dalej »