Archive for Sierpień 23rd, 2015

Fizjologiczne pobudzenie emocjonalne

Uderzające jest podobieństwo somatycznych i wegetatywnych przejawów reakcji emocjonalnych u człowieka i u zwierząt i podobieństwo podstawowych elementów sytuacji, w których występują proste (w używanym tu znaczeniu) emocje. Wszystko to uzasadnia hipotezę, że już na wczesnych etapach rozwoju filogenetycznego człowieka wykształciły się struktury nerwowe odpowiedzialne za mobilizację rezerw czynnościowych organizmu w sytuacjach zagrażających życiu. Odpowiedzią na sygnały zwiastujące taką sytuację była ucieczka lub atak. Emocje zwiększały skuteczność każdej z tych reakcji. Miały zatem wyraźne znaczenie adaptacyjne, ułatwiając przetrwanie organizmu. Znaczenie adaptacyjne mają niekiedy te reakcje i u współczesnego człowieka.

Czytaj dalej »