Archive for Sierpień 22nd, 2015

Wysiłek fizyczny w zimnej wodzie

Człowiekowi, który w zimnej wodzie znalazł się przez przypadek, nie ubranemu w odpowiedni skafander, pozostaje jedynie manipulowanie wysiłkiem fizycznym i pozycją ciała w walce z hipotermią.

Czytaj dalej »

Adaptacja do warunków życia w przestrzeni kosmicznej i jej granice

Przegląd zmian zachodzących w organizmie człowieka podczas lotu w przestrzeni kosmicznej wskazuje na to, że większość z nich nie powinna wywierać negatywnego wpływu na jego zdrowie. Organizm człowieka zaskakująco dobrze toleruje względnie krótkotrwałe pozostawanie w warunkach nieważkości. Zmiany adaptacyjne zachodzące w takiej sytuacji dotyczą przede wszystkim objętości i rozmieszczenia płynów ustrojowych. Przystosowując organizm do egzystencji bez podlegania wpływowi siły ciężkości i wytworzonych przez nią gradientów hydrostatycznych, przede wszystkim w układzie krążenia, zmiany te powodują jednocześnie ograniczenie zdolności przystosowawczych ustroju w stosunku do innych wpływów środowiska. Zmniejsza się zakres adaptacji do obciążeń wysiłkowych (wydolność fizyczna), do obniżonego ciśnienia tlenu w powietrzu i in.

Czytaj dalej »

Problemy fizjologii kosmicznej

Jeszcze raz okazało się, że – mimo całej wartości doświadczeń na zwierzętach – podstawowych problemów fizjologii kosmicznej nie daje się rozwiązać bez prowadzenia badań, których przedmiotem jest właśnie człowiek. Badania takie ostatnio przeprowadzono i potwierdziły one przemieszczenie w stanie nieważkości płynu zewnątrzkomórkowego (w tym osocza krwi) do górnej części ciała. Stwierdzono np. zmniejszenie objętości nóg (wykonano pomiary ich obwodu co 3 cm) średnio o 1,8 1 trzeciego dnia lotu, postępujące stopniowo nadal w miarę jego kontynuowania. Główną przyczynę tego zjawiska stanowiło przemieszczenie krwi z nóg do górnej części ciała: mniejszy i dopiero później występujący był udział redukcji masy mięśniowej tych kończyn. Krew przemieszczona z nóg wypełniała odcinki dużych żył przebiegające w klatce piersiowej i jamy (głównie przedsionki) serca. Zwiększała się objętość tzw. krwi centralnej o 0,5-0,7 1, wzrastało ciśnienie krwi w przedsionkach serca i rozciąganie przez krew ścian tych przedsionków.

Czytaj dalej »

Sztuczna atmosfera

Człowiek staje niekiedy przed koniecznością pozostawania jakiś czas w zamkniętych pomieszczeniach kabin statków kosmicznych, łodzi podwodnych, różnego rodzaju batyskafów, schronów podziemnych i in. Zmusza to do opracowania optymalnego składu oferowanych mu tam do oddychania mieszanin gazowych. Z różnych względów w różnych okolicznościach muszą to być mieszaniny o składzie odmiennym od powietrza atmosferycznego. Zawsze istnieje pewne ryzyko zmiany składu tych „sztucznych atmosfer”, najczęściej na skutek niedostatecznie sprawnego działania pochłaniaczy wydychanego dwutlenku węgla.

Czytaj dalej »