Archive for Sierpień 21st, 2015

Stres miasta – stres przeludnienia cz. II

Nasuwa się tu paralela z reakcją ludzi na zagęszczenie. Jak już wspomniano, z hiperreaktywnością albo częstym pobudzeniem układu adrenergicznego u ludzi związana jest patogeneza choroby nadciśnieniowej. W związku z tym niezmiernie interesujące są badania przeprowadzone przez pracowników Zakładu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu w Sztokholmie, z których wynika, że wydalenie w moczu amin katecholowych, a zwłaszcza adrenaliny u pasażerów kolei dojazdowych jest tym większe, im większe jest zagęszczenie w pociągu. Tak więc ten wegetatywny wykładnik stresu, jakim jest pobudzenie układu adrenergicznego, potwierdza stresorodny wpływ zagęszczenia. Trzeba tu dodać, że chodziło tam o zagęszczenie zupełnie umiarkowane w kategoriach myślenia pasażerów wielu innych krajów.

Czytaj dalej »

Cena przetrwania – fizjologiczny koszt adaptacji

Z tekstu tej książki wielokrotnie wynikało, że organizmy stojące na wyższym szczeblu rozwoju reagują na zmiany zachodzące w zewnętrznym środowisku ich życia w sposób redukujący wpływ tych zmian na środowisko wewnętrzne, bezpośrednio otaczające ich komórki. Komórki, ich funkcje i struktura chronione są w ten sposób od wpływu ciągłych zmian zewnętrznego świata we wszystkich jego komponentach – fizycznym, chemicznym, biologicznym itd. Minimalizacja zakłóceń w środowisku wewnętrznym organizmu, utrzymywanie w skali dłuższego czasu homeostazy jest warunkiem przetrwania.

Czytaj dalej »

Ujemny lokalny efektem działania zimna

Najczęściej na działanie niskich temperatur narażone są ręce, stopy i twarz. Ujemnym lokalnym efektem działania zimna na te części ciała jest niedokrwienie skóry, które może stać się przyczyną odmrożeń. Zmniejszenie skórnego przepływu krwi ma wprawdzie znaczenie termoregulacyjne, redukuje bowiem utratę ciepła do otoczenia, ale trwając dłużej prowadzi do upośledzenia zaopatrzenia skóry w tlen i do obniżenia jej temperatury w stopniu grożącym uszkodzeniem jej komórek.

Czytaj dalej »