Archive for Sierpień 17th, 2015

Rytmy biologiczne a zdolność przetrwania

Wiemy dzisiaj, że periodyka aktywności należy do podstawowych cech życia. Rytmy biologiczne występują u przedstawicieli świata żywego różnych szczebli rozwoju ewolucyjnego, poczynając od jednokomórkowców a kończąc na człowieku. Stwierdzono ich obecność na różnych szczeblach organizacji żywej materii – od cytoplazmy i jądra, poprzez całe komórki, tkanki roślin i zwierząt, narządy, układy narządowe, do całych organizmów wielokomórkowych.

Czytaj dalej »

Choroba kesonowa

Dużym niebezpieczeństwem związanym z przebywaniem człowieka pod wodą w warunkach wysokiego ciśnienia wywieranego na powierzchnię ciała, gdy równocześnie wzrasta ciśnienie gazów wewnątrz ustroju, jest rozpuszczanie się tych gazów w płynach ustrojowych, a zwłaszcza w tłuszczach wchodzących w skład budowy różnych tkanek.

Czytaj dalej »

Okołodobowy rytm funkcji organizmu

Dla zilustrowania poprzedniej części rozdziału konkretnymi przykładami rytmów biologicznych, można przytoczyć kilka rytmów dobrze poznanych u człowieka. Rytm zmian temperatury wewnętrznej mimo stałego ogólnego przebiegu wykazuje sporą indywidualną zmienność oraz występowanie przesunięć poszczególnych jego faz. Rytm ten utrzymuje się zarówno w warunkach normalnej aktywności, jak i pozostawania w łóżku, utrzymuje się w okresie gorączki oraz izolacji od zmian oświetlenia. Można go natomiast zmienić, a nawet odwrócić, np. przechodząc z pracy dziennej na pracę nocną.

Czytaj dalej »

Łaknienie soli – argumenty pozabiologiczne cz. II

Od dawnych czasów słone ciastka stanowiły w Etiopii i w Tybecie rodzaj monety. Alfred A. Vogel, jeden z pierwszych badaczy, którym udało się – już po II wojnie światowej – nawiązać bezpośredni kontakt z Pigmejami z terenów góry Hagen w środkowej części Nowej Gwinei, wspomina, że dzieci Pigmejów żyjących na terenach, na których woda w rzekach zawiera tylko ślady soli, ofiarowane im kawałki soli przyjmowały tak jak dzieci u nas przyjmują czekoladę.

Czytaj dalej »