Archive for Sierpień 11th, 2015

Hałas wywołuje w organizmie różne zmiany wegetatywne

Do najlepiej poznanych należą zmiany w czynności układu krążenia: zwężenie obwodowych, drobnych naczyń krwionośnych (tętniczek) i zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca. Ciśnienie tętnicze w efekcie tych „różnokierunkowych” zmian pracy serca i obwodowego oporu naczyniowego na ogół nie zmienia się znaczniej. Natomiast u ludzi często narażonych na działanie hałasu może występować zwiększona tendencja do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Mimo iż nie wszystkie badania epidemiologiczne poświęcone temu zagadnieniu wskazują na większą częstość zachorowań na nadciśnienie tętnicze wśród ludzi permanentnie narażanych na hałas w związku z wykonywaniem pracy zawodowej, czynnik ten powinien być poważnie brany pod uwagę w profilaktyce choroby nadciśnie- niowej. Niepełna zgodność wyników badań epidemiologicznych może tu być wyrazem pewnych różnic metodycznych w planowaniu badań i analizie ich wyników. Dotyczy to również ewentualnego znaczenia hałasu jako czynnika zwiększającego ryzyko zapadnięcia na chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy.

Czytaj dalej »