Archive for Sierpień 9th, 2015

Destrukcyjne zmiany metaboliczne w tkance mięśniowej

Destrukcyjne zmiany metaboliczne w tkance mięśniowej (dominacja katabolizmu nad anabolizmem wynikająca zarówno ze zmniejszenia biosyntezy białek mięśniowych, jak i ze zwiększenia ich rozpadu) można byłoby złożyć głównie na karb uwolnienia układu ruchowego od wpływu siły ciężkości i bezczynności ruchowej kosmonautów. Szybki zanik mięśni kończyn, np. unieruchomionych w opatrunku gipsowym po złamaniu kości, jest zjawiskiem doskonale znanym od dawna. Już we wczesnych badaniach fizjologicznych u kosmonautów stwierdzono podczas lotu zwiększoną aktywność kory nadnerczy, przejawiającą m.in. nasileniem wydzielania glikokortykosterydów. Tłumaczono to jako przejaw reakcji stresowej, zrozumiałej w warunkach lotu kosmicznego. Glikokortykoidy hamują m.in. biosyntezę białek mięśniowych i przyspieszają ich katabolizm. W mechanizmie utraty tkanki mięśniowej podczas lotu kosmicznego mogą więc współdziałać także glikokortykoidy (głównie kortyzol) wydzielane wtedy w zwiększonych ilościach.

Czytaj dalej »