Archive for Sierpień 4th, 2015

Cena przetrwania – fizjologiczny koszt adaptacji cz. II

Powstaje od razu pytanie, co to znaczy większy (lub mniejszy) „fizjologiczny koszt adaptacji” z punktu widzenia zarówno aktualnego stanu, jak i odległych losów człowieka. Czy pokrywanie większych „kosztów fizjologicznych” adaptacji powoduje wyczerpywanie się jakichś jej zasobów? Czy przyspiesza tempo starzenia się organizmu – utratę sprawności mechanizmów adaptacyjnych? Zdaniem autora, odpowiedź na te pytania jest negatywna. Omówiony był wcześniej odmienny pogląd profesora Hansa Selyego, twórcy fizjologicznej koncepcji stresu, dość często przytaczany, zwłaszcza przez niespecjalistów. Selye przyjmuje istnienie organicznego „potencjału adaptacyjnego” organizmu człowieka i zależność wyczerpywania się tego potencjału od intensywności korzystania z niego. Zdaniem autora nie ma danych doświadczalnych, które potwierdzałyby słuszność tej hipotezy w odniesieniu do mechanizmów fizjologicznej adaptacji.

Czytaj dalej »

Stres miasta – stres przeludnienia

Urbanizacja życia społeczeństw krajów uprzemysłowionych wyłania nowe problemy konfliktu człowieka z wytworzonym przez niego środowiskiem. Konflikt ten zagraża zdrowiu fizycznemu i psychicznemu człowieka, związany jest z depresją jego zdolności adaptacyjnych i aktywności społecznej, waży negatywnie na jakości życia. Wiedzą o tym lekarze i socjologowie, wiedzą także urbaniści, ekolodzy i specjaliści z zakresu innych dyscyplin, mający swój udział w kształtowaniu obrazu życia społeczeństw. Problem ten wzbudza nawet zainteresowanie fizjologów. Może dlatego tak trudno jest zdefiniować, na czym on polega. Ogólnie ujmując rzecz, można stwierdzić, że polega on na emocjonalnym i biologicznym konflikcie człowieka ze środowiskiem wielkomiejskim. Takie ujęcie zagadnienia nie oznacza jednak ze względu na swoją ogólnikowość nic konkretnego – pojęcie środowiska wielkomiejskiego jest niejednoznaczne z punktu widzenia wpływu na organizm. Składa się na nie hałas, skażenie atmosfery pyłami, spalinami i in., zagęszczenie w środkach masowej komunikacji, w sklepach, zakładach pracy i mieszkaniach i wiele innych czynników. Każdy z nich wpływa na organizm. Niektóre z tych czynników omówione były w różnych miejscach tej książki (hałas, skażenie atmosfery i in.).

Czytaj dalej »

Przewlekła hipoksja: aklimatyzacja wysokościowa cz. II

Czynniki te omówione są w innych miejscach tej książki. Tutaj uwaga pozostanie skupiona na wpływie hipoksji i możliwości częściowego przystosowania się do niej organizmu w przypadku stopniowego jej narastania i długotrwałego działania lub działania od chwili urodzenia.

Czytaj dalej »