Archive for Sierpień 2nd, 2015

Zaopatrzenie organizmu w tlen pod wodą

Poza tego rodzaju adaptacją człowiek pod wodą może sobie radzić z wytwarzanym w swym organizmie dwutlenkiem węgla tylko za pomocą przystosowań technologicznych, wykorzystując aparaty do oddychania bądź zawierające pochłaniacze C02, bądź skonstruowane tak, że wydychane powietrze bogate w C02 usuwane jest na zewnątrz, z aparatu zaś nurek czerpie powietrze o zwykłym składzie lub odpowiednią inną mieszaninę gazową zawierającą tlen (np. mieszaninę helowo-tlenową He + 02). Stosowanie do oddychania pod wodą innych mieszanin niż powietrze ma zwykle na celu zastąpienie azotu wchodzącego w skład powietrza przez gaz słabiej rozpuszczalny w tłuszczach i mniej zagrażający uwalnianiem się jego pęcherzyków przy wynurzaniu się.

Czytaj dalej »